Inzichtelijke financiele huishouding

feb 17, 2021 | Blogs

Om een bij de bedrijfsstructuur passende administratie te implementeren heeft Dinkelberg & Kuipers accountants en adviseurs eerst de administratieve organisatie en processen in kaart gebracht en op basis daarvan een advies geformuleerd.

Inventarisatie
De eerste stap door Dinkelberg & Kuipers bij het in kaart brengen van de administratieve organisatie en processen is het optuigen van de organisatiestructuur. Hierin wordt overzichtelijk weergegeven welke B.V.’s waaronder vallen en welke B.V. en/of holding welke activiteiten ontplooit. Dit organigram vormt de basis voor het (her)inrichten van een administratie.

Voor de verdere inventarisatie gaan de financieel adviseurs van Dinkelberg & Kuipers na wat de huidige administratieve werkwijze is, wordt de voorraad onder de loep genomen, inventariseren ze met welke financiële pakketten de onderneming momenteel werkt en spreken ze mensen in de hele organisatie om processen inzichtelijk te krijgen. Door middel van een procesplattegrond wordt duidelijk in beeld gebracht hoe processen bij de organisatie lopen en welke afdelingen daarbij betrokken zijn; vanaf het moment dat de klant een offerte ontvangt tot het moment van aflevering. Ook worden de geldstromen in kaart gebracht.

Plan van aanpak
Bovenstaande inventarisatie in combinatie met de administratieve wensen van de onderneming en de conclusies en adviezen van Dinkelberg & Kuipers resulteert in een plan van aanpak voor ondersteuning in de financiële administratie. Dit totaalpakket is door Dinkelberg & Kuipers aan de directie gepresenteerd en enthousiast ontvangen. De belangrijkste veranderingen – en tevens verbeteringen – in de huidige werkwijze zijn:

  • het (volledig) automatiseren van het financiële pakket;
  • ondersteuning in de uitvoering van de administratie;
  • het herinrichten van de administratieve functie;
  • het structureel aanleveren van management informatie.

Tot slot
Dit bedrijf is een voorbeeld van een organisatie die zich realiseert dat een inzichtelijke financiële huishouding de basis vormt voor een succesvolle onderneming. Dinkelberg & Kuipers denkt in dit geval niet alleen mee, maar neemt ook een groot deel van de uitvoering op zich. Daarnaast dragen we innovatieve oplossingen aan, zijn we persoonlijk betrokken en adviseren we organisaties veel succes!

Dinkelberg en Kuipers