Economische waarde van onderneming niet alleen voor verkoop van belang

Toekomstgericht

Uw onderneming is ons uitgangspunt

Nauwkeurig

Home » Waardering

Bij inspelen op de toekomst kunnen zaken als uitbreiding, overname, verkoop en investeringen aan de orde komen. Dat zijn momenten in de bedrijfslevenscyclus waarbij het van belang kan zijn om te weten wat de economische waarde van uw onderneming is. Maar waardebepaling kan ook een rol spelen bij doeleinden als geschillen en arbitrage, de inbreng van een andere onderneming, juridische procedures en fiscale aangelegenheden. Dinkelberg & Kuipers is gespecialiseerd in bedrijfswaarderingen. De waardeanalyse die wij opstellen bevat zowel de ‘zachte’ (patenten, productkennis, UPS’s, etc.) als ‘harde’ (geldstromen, aandelen, eigen vermogen, etc.) aspecten van uw onderneming en geeft u dus een goed (tussentijds) beeld van waar uw bedrijf staat.

 

Dinkelberg & Kuipers

Ekkersrijt 4609
5692 DR Son en Breugel
T: 0499 - 46 20 30
E: info@dinkelberg-kuipers.nl

Share This