Veranderingen door invoering Wet Arbeidsmarkt

 in Balans (WAB)

Op 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd. Er is geen overgangsrecht, dit houdt in dat deze wetgeving direct van toepassing is per 1 januari 2020. Voor elke organisatie met personeel heeft dit gevolgen.

De hoofdlijnen van deze veranderingen hebben wij in dit document op een rijtje gezet. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Dinkelberg en Kuipers