Machtiging vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting

Wanneer Dinkelberg & Kuipers voor u de aangifte inkomstenbelasting 2018 verzorgt, dan vragen wij bij de Belastingdienst een machtiging aan om de vooraf ingevulde gegevens van uw aangifte inkomstenbelasting te mogen raadplegen. Uiteraard worden deze gegevens nog wel door ons gecontroleerd, aangevuld en/of gewijzigd aan de hand van de door u aangeleverde financiële jaaroverzichten.

U ontvangt binnenkort vanuit de Belastingdienst een registratiebrief met een formulier over de aangevraagde machtiging. Als u hier akkoord mee bent is het van belang dat u deze brief (en die van uw eventuele partner) naar uw contactpersoon opstuurt of aanlevert via l.bierings@dinkelberg-kuipers.nl.

Met de activeringscode op het formulier kunnen wij de machtiging vervolgens, voor de vermelde uiterste datum, actief maken.

U geeft een machtiging af over één aangiftejaar, waardoor u ieder jaar opnieuw kunt beslissen of u akkoord gaat met de registratie hiervan.

Dinkelberg en Kuipers