Klachtenprocedure

Home » Klachtenprocedure

Professioneel
Persoonlijk Betrokken
Benaderbaar
Als kantoor stellen wij alles in het werk om u zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Fouten moeten echter worden opgelost. Als u over een bepaalde gang van zaken ontevreden bent of van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat graag van u zonder dat hierbij uw rechtspositie in gevaar komt. Wij zullen uw klacht dan ook uiterst serieus behandelen. Bovendien geeft uw klacht ons de kans eventuele fouten te herstellen en onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.

Hoe uw klacht op te lossen?

Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek rechtgezet kunnen worden. Een gesprek heeft dan ook onze voorkeur. Bovendien kunnen wij ons hierdoor ook een beter beeld vormen omtrent de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen.

Schriftelijke klachtenprocedure

Vindt u een gesprek niet wenselijk of is het probleem op deze wijze niet oplosbaar dan kunt u de klacht schriftelijk indienen. U kunt hierbij gebruik maken van ons klachtenformulier. U dient dit dan te richten aan de directie.

Wat doen wij met uw klacht?

Wij streven er naar om binnen 10 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvangt u hiervan altijd bericht en informeren wij u over de verdere procedure.
Tenslotte delen wij u mede dat wij, met het oog op beroepsreglementering, klachten vastleggen en meenemen in de evaluatie van ons kwaliteitssysteem. Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgaan.

Benieuwd naar waar we u mee kunnen helpen?

Neem contact op!

Info of afspraak?

Neem contact op met Alain voor een toekomstgericht gesprek

Mail Alain

Dinkelberg en Kuipers