Klachtenformulier

Home ยป Klachtenformulier
Professioneel
Persoonlijk Betrokken
Benaderbaar

Voor het kenbaar maken van uw klacht verzoeken wij u gebruik te maken van onderstaand formulier.

Wij verzoeken u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Wij zullen uw klacht zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Voor het verloop van de procedure verwijzen wij naar de klachtenregeling op onze site.

Klachtenformulier

  • In de omschrijving van de klacht verzoeken wij u concreet te vermelden wanneer het probleem zich heeft voorgedaan en welke personen hierbij betrokken waren.
Dinkelberg en Kuipers