Onlangs heeft Dinkelberg & Kuipers accountants en adviseurs voor een organisatie gespecialiseerd in het verbeteren van CRM processen, de economische waarde van de onderneming bepaald.

De economische waarde van een onderneming is bijvoorbeeld van belang wanneer u als ondernemer overweegt tot verkoop over te gaan. Maar waardebepaling kan ook een rol spelen bij doeleinden als geschillen en arbitrage, de inbreng van een andere onderneming, juridische procedures en fiscale aangelegenheden.

Waardeanalyse
Voordat de economische waarde van een onderneming kan worden vastgesteld wordt er een waardeanalyse uitgevoerd. Hierbij wordt enerzijds gekeken naar de ‘zachte’ kant van de organisatie; denk aan patenten die de organisatie op haar naam heeft staan, productkennis, pionierspositie, Unique Selling Points, marktbenadering, strategische samenwerkingsverbanden, etc.

De financieel adviseurs van Dinkelberg & Kuipers zoeken naar het onderscheidend vermogen van de organisatie. Dit wordt weergegeven in een overzicht waarin sterke en zwakke punten tegenover kansen en bedreigingen staan.

Anderzijds wordt de ‘harde’ kant – de cijfers van de onderneming – in kaart gebracht. Bijvoorbeeld het eigen vermogen, (toekomstige) geldstromen, salarissen, inkoop, verkoop, investeringen, leningen, aandelen, etc. Ook dit wordt schematisch en overzichtelijk gepresenteerd.

Tot slot
Bovenstaande waardeanalyse vormt in een notendop de basis voor de economische waardebepaling van een onderneming. Uiteraard spelen nog veel meer zaken een rol, afhankelijk van de complexiteit van de onderneming. Er wordt door Dinkelberg & Kuipers altijd gekeken naar de fiscale en financiële belangen van afzonderlijke ondernemingen.
De indicatie van de economische waardebepaling van de onderneming in dit voorbeeld is weergegeven vanuit twee uitgangspunten. Een daarvan is doorgaan met de onderneming in de huidige bedrijfsstructuur. Bij de andere indicatie is uitgegaan van voortzetting van de onderneming als zelfstandige vennootschap. De door Dinkelberg & Kuipers opgestelde valide waardebepaling ondersteunt de directie bij het nemen van een besluit over de toekomst van de onderneming.

Dinkelberg en Kuipers