Asurance

Home » Assurance

Professioneel

Interesse in uw onderneming

Digitaal

Home » Assurance

Een accountant voert een accountantscontrole uit om zekerheid te verschaffen over de getrouwheid van de jaarrekening. Wanneer een rechtspersoon voldoet aan minimaal twee van de volgende drie kengetallen voor twee opeenvolgende jaren is er sprake van een wettelijke vereiste controle van de financiële verantwoording:

  • Waarde activa > € 6 miljoen
  • Netto-omzet > € 12 miljoen
  • Aantal werknemers > 50 op basis van fulltime (FTE)

Zogenaamde kleine rechtspersonen zijn vrijgesteld van deze accountantscontrole, maar kunnen ervoor kiezen om deze op vrijwillige basis te laten plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer externe financiers daarom vragen of uit transparantie naar de buitenwereld toe.

De zorgvuldige voorbereiding van de accountantscontrole ligt in onze handen. Het uitvoeren ervan wordt – onder onze begeleiding – uitgevoerd door een organisatie die zich uitsluitend bezig houdt met het uitvoeren van controles van jaarrekeningen en soortgelijke financiële verantwoordingen.

Benieuwd naar waar we u mee kunnen helpen?

Neem contact op!

Info of afspraak?

Neem contact op met Alain voor een toekomstgericht gesprek

mail alain

Dinkelberg en Kuipers