Als ondernemer voorsorteren op de btw-verhoging

feb 17, 2021 | Blogs

Administratie aanpassen
Zo dient u er als ondernemer rekening mee te houden dat uw boekhoudsysteem tijdig, maar in ieder geval voor 1 januari 2019, wordt aangepast (denk bijvoorbeeld aan aparte grootboekkaarten). In de meeste gevallen gebeurt dit vanuit de applicatie waarop uw boekhoudsysteem draait. Dit dient in uw boekhouding geïmplementeerd te worden, zodat u er zeker van kunt zijn dat het juiste btw-tarief wordt gehanteerd.

Prijzen van goederen of diensten
Voor ondernemers die prestaties leveren die vallen in het lage tarief, heeft de btw-verhoging gevolgen voor de prijzen hiervan voor de eindgebruikers. Wellicht kunt u alvast nadenken ├│f en zo ja, welk effect een hogere prijs kan hebben op de afname.

Voor ondernemers die volledig aftrekgerechtigd zijn en die niet leveren aan de eindgebruiker, heeft de btw-verhoging geen gevolgen. De btw wordt immers volledig in rekening gebracht aan de afnemers, welke deze geheel kunnen aftrekken.

Bij offertes die dit jaar gemaakt worden, maar waarvan de goederen of diensten pas in 2019 worden geleverd, moet u uitgaan van een btw-tarief van 9%. Alleen wanneer een prestatie in 2019 plaatsvindt, maar de betaling in 2018 is voldaan, dan geldt het 6%-tarief. Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 is het verhoogde tarief van kracht.

Advies
De btw-verhoging stuit op nogal wat onbegrip bij ondernemers. Wij gaan graag met u om de tafel om te kijken hoe we dit voor u zo gunstig mogelijk kunnen doorvoeren. Ook als u hulp nodig hebt bij het aanpassen van uw boekhoudsystemen, denken wij graag met u mee.

Dinkelberg en Kuipers