Dinkelberg & Kuipers profileert zich als adviseur voor ondernemers. Dat doen we op accountancy en fiscaal vlak, maar ook bij bredere ondernemersvraagstukken. Voor dat laatste hebben we, onder andere, het Dinkelberg & Kuipers Business Succes Model ontwikkeld. Dit model ondersteunt startende ondernemers bij het opstellen van hun ondernemingsplan, maar is ook uitermate geschikt om als bestaande ondernemer bij een doorstart of groei van uw onderneming zicht te krijgen op welke bedrijfsonderdelen van essentieel belang zijn en waar eventuele bijsturing nodig is.

Centrale vraag bij dit model is: “Welke (toegevoegde) waarde leveren wij aan onze klant?”. Aan de hand van negen bouwstenen van succes wordt de organisatie doorgelicht. Aan bod komen onderdelen als klantsegmenten, klantrelaties, verkoopkanalen, inkomstenstromen, etc.

Uit de praktijk
Recentelijk hebben onze adviseurs het Dinkelberg & Kuipers Business Succes Model met een van onze relaties doorgenomen. De ondernemers hebben het bedrijf onlangs overgenomen en wilden het huidige businessmodel in kaart brengen om vervolgens actiepunten te formuleren. Door al brainstormend alle bedrijfsaspecten door te lopen, kunnen verbanden worden gelegd en nieuwe ideeën worden uitgewerkt. Zo bleek het gebrek aan een goede marketingstrategie bij deze ondernemers een belangrijk aandachtspunt. Door ook de huidige afnemers en gewenste doelgroepen te benoemen werd al snel duidelijk waar nog mogelijkheden liggen. Op basis daarvan wordt nu een uitgebreid marketingplan opgesteld.

Bij bestaande ondernemers zullen de uitkomsten niet allemaal even verrassend zijn, omdat zij zelf echt wel weten waar het op sommige onderdelen aan schort. Toch komt het er door de waan van de dag vaak niet van om eens van een afstand naar de onderneming te kijken en actie te ondernemen om zaken te verbeteren. Het Business Succes Model ondersteunt hierbij. Ook omdat een ‘externe’ adviseur kritisch meekijkt, de juiste – prikkelende – vragen stelt, de klant centraal stelt bij (het maken van) bepaalde keuzes en zo de ondernemer uitdaagt met een andere bril naar de onderneming te kijken. En het blijft niet bij het in kaart brengen, ook de uitrol wordt gemonitord en desgewenst mee uitgevoerd.

Wilt u begeleiding om eens vanuit een andere invalshoek naar uw onderneming te kijken? Neem dan contact met ons op!

Dinkelberg en Kuipers