Wanneer Dinkelberg & Kuipers voor u de aangifte inkomstenbelasting 2017 verzorgt, dan vragen wij bij de Belastingdienst een machtiging aan om de vooraf ingevulde gegevens van uw aangifte inkomstenbelasting te mogen raadplegen. Hierdoor zijn loon, WOZ-waarde van uw huis, hypotheekgegevens en banksaldi al bij ons bekend. Uiteraard worden deze gegevens – aan de hand van de door u te verstrekken documenten van de diverse instanties – nog wel door ons gecontroleerd, aangevuld en/of gewijzigd.

U ontvangt binnenkort vanuit de Belastingdienst een registratiebrief met een formulier over de aangevraagde machtiging. Als u hier akkoord mee bent is het van belang dat u deze brief (en die van uw eventuele partner) naar uw contactpersoon opstuurt of aanlevert via info@dinkelberg-kuipers.nl.
Met de activeringscode op het formulier kunnen wij de machtiging vervolgens, voor de vermelde uiterste datum, actief maken.

U geeft een machtiging af over één aangiftejaar, waardoor u ieder jaar opnieuw kunt beslissen of u akkoord gaat met de registratie hiervan.

Dinkelberg en Kuipers